Kylätapaaminen 25.10.2022

Kylätapaamisessa Luoston Losolla oli noin 30 luostolaista osallistujaa. Illan kuluessa käytiin aktiivista, antoisaa ja rakentavaa keskustelua Luoston kehittämistä ja viihtyvyyden parantamista koskevista asioista.

Vierailijoina paikalla oli kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, Vanhustyön keskusliiton ( VTKL ) korjausneuvoja Ari Viippola, Sompio-lehden toimittaja Tarja Karjalainen ja Yhdessä ikääntyen, hyvinvointia edistävä asuminen Sodankylässä –hankkeen projektipäällikkö Anitta Mikkola. 

Illan keskusteluista laadittu yhteenveto on alla luettavissa pdf-tiedostona ja on jaettu myös klubilaisille jäsenkirjeen 9/2022 mukana. 
Yhteenveto on toimitettu myös Sodankylän kunnan asianomaisille viranhaltijoille.KYLÄTAPAAMISEN ILLAN OHJELMA:

17.00 - 17.05                 Avaus, Luoston Klubi ry:n vpj. Mauri Isokääntä

17.05 - 17.30                 Luoston matkailun kehitysnäkymät –
                                     Sodankylän kunnan puheenvuoro,
                                     kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen

17.30 – 17.45                Vanhustyön keskusliiton korjausneuvoja Ari
                                     Viippola esitteli asuntojen/vapaa-ajan
                                     asuntojen korjaukseen liittyviä
                                     mahdollisuuksia.

17.45 – 18.45               Kahvittelun lomassa keskustelua aiheista :

-        mikä Luostosta tekee mukavan asua ja viettää aikaa

-        oletko ns. monikuntalainen, miksi valitsit Luoston etkä jotain
          muuta tunturikohdetta

-        miten Luostoa tulisi kehittää, jotta siellä viihtyisi vielä
          paremmin; uusia ideoita ja ajatuksia kehittämisen tueksi

18.50 - 19.00                 Yhteenveto ja tilaisuuden päättäminen,
                                      projektipäällikkö ja  Luoston Klubi ry:n
                                      puheenjohtaja Anitta Mikkola