Pyhä-Luoston reitistöjen kehittäminen

Ympärivuotista nostetta Pyhä-Luostolle reitistöjä kehittämällä

Luontokeskus Naavassa esiteltiin 9.4.2024 otsikon mukaista vuosille 2024 -2025 ajoittuvaa suunnittelu/investointihanketta. Suunnitteluhanketta on valmisteltu Sodankylän ja Pelkosenniemen kuntien, Kemijärven kaupungin ja Visit Pyhä-Luosto ry:n yhteistyönä ja Sodankylän kunnan hallinnoidessa hanketta.

Hankkeen tarpeet ovat tulleet esille kehittämiseen liittyvissä tilaisuuksissa Pyhä-Luoston matkailualueella sekä Visit Pyhä-Luosto ry:n teettämässä laajassa digitaalisessa asiakaskyselyssä (vastanneita n. 3700 kpl).

Tärkeimmät hankkeelle tunnistetut tarpeet ovat reitistöjen monipuolistaminen, lähi- ja ympyräreittien lisääminen, opasteiden ja löydettävyyden parantaminen sekä digitaalisten palveluiden kehittäminen .

Oheinen hanketta selostava PDF-aineisto on esitetty 9.4.2024 Luontokeskus Naavassa.

Ylhäällä olevassa kuvassa on näkyvillä Luoston aluetta koskevat reittisuunnitelmat.