Talkoita

Kuva: Uudenkaupungin museo / Creative Commons BY-2.0


Talkoot eli talkootyö on perinteinen naapuriavun muoto, johon liittyy vahva yhteisöllisyyden tunne. " Työ yksin kuin tervaa, joukolla kuin hunajaa." 

Me Luoston Klubissa teemme vuosittain runsaasti talkootyötä eri muodoissa. Voi sanoa, että yhtäkään Klubin tapahtumaa ei olisi mahdollista toteuttaa ilman klubilaisten merkittävää talkootyö-panosta. Talkoilla saatavat tulot ovat myös Klubin talouden kannalta tärkeä tekijä ja ne mahdollistavat omalta osaltaan Klubin monipuolisen toiminnan jatkuvuuden.

Esimerkkeinä klubilaisten talkootöistä mainittakoon Luoston kevätsiivous, liikenteenohjauksen hoitaminen tapahtumissa, konserttien järjestelyissä avustaminen, järjestysmies-toiminta, kahvilatoiminta, risusavotta jne. 

Talkoisiin osallistuminen tukee  samalla vahvasti yhdistyksen tarkoituksen toteutumista : "  Vaalia ja kehittää Luoston henkeä ja jäsenistönsä yhteenkuuluvuutta ja yhteishenkeä ".  Talkoisiin osallistumalla voi antaa oman panoksensa Luoston ja Luoston Klubin hyväksi ja pääsee samalla tiiviimmin osaksi klubilaisten yhteisöä.

Talkoista informoidaan nykyisin jäsenkirjeissä, kotisivuilla ja facebookissa. Hallituksen tavoitteena on laajentaa talkootyöhön osallistuvien klubilaisten piiriä ja tavoittaa hyvissä ajoin etukäteen kuhunkin talkooseen sopivat ja ehtivät osallistujat. Tämän mahdollistaamiseksi luomme " Aktiivisten talkoolaisten ryhmän", johon pyydämme talkoista kiinnostuneita ja tuleviin talkoisiin aktiivisesti osallistuvia klubilaisia liittymään. 

Ryhmään liittyminen ei tarkoita sitä, että klubilainen olisi sitoutunut osallistumaan aina talkoisiin kuin talkoisiin vaan joka talkookerta osallistumisesta voi päättää erikseen. Ryhmän ensisijainen merkitys on siinä, että tiedämme nykyistä paremmin kuinka monella klubilaisella on valmiutta osallistua eri tyyppisiin talkoisiin ja pystymme kohdistamaan talkooviestejä paremmin oikeille henkilöille. 

Pyydämme " Aktiivisten talkoolaisten ryhmän"  toiminnasta kiinnostuneita klubilaisia ilmoittautumaan mukaan ryhmän toimintaan alla olevaa lomaketta käyttäen 15.2.2023 mennessä.  Vapaamuotoisessa tekstikenttässä voi kertoa,  minkä tyyppisiin talkoisiin on kiinnostusta osallistua ja tai minkä tyyppisiin ei. 

Myös uudet talkooideat ovat tervetulleita !

Tämän uuden ryhmän toiminta käynnistetään 2024 kevään kuluessa mikäli riittävän moni klubilainen osoittaa kiinnostusta asiaan. 


LOMAKE "Aktiivisten talkoolaisten ryhmään" liittymiseksi